http://bahmaneyar.mihanblog.com/googlee91cd1fa4c8ce5cb.html

سواد رسانه ای ایرانیان

سلطه گران جهان از بمب اتم نمی ترسند از ارزشهای انقلاب اسلامی می ترسند این ارزش ها اینقدر محبوب اند که می توانندجهان را فتح کنند

 

دیپلماسی لبخند و ذلت

 

نوشته شده توسط:داریوش احمد رضا بهمنیار

حصارهای بسته فکری، ساده انگاری های سیاسی و خود بینی های فردی دولت روحانی نتیجه اش برجامی شد که منشاء آن دیپلماسی لبخند و ذلت بود مسئولان دولت روحانی اگر برای مردم عزت و سربلندی می خواستند باید خود عزت می داشتند تا بدانند به مردم چه چیزی می خواهند بدهند، این مسئولان نوکیسه دولت روحانی اگر می خواستند به مردم خدمت کنند باید معنی خدمت به مردم را می شناختند تا بدانند چگونه باید به مردم خدمت کرد، ولی روحانی و اکثریت مسئولان دولت اش نه معنی عزت را چشیده اند و نه معنی خدمت را درک کرده اند این دولت نه می تواند دیپلماسی انقلابی را درک کنند و نه دیپلماسی تکنوکراتی را بلد است فقط ادای میمون های مقلد تکنوکرات ها را در می آورد برای همین هم بود که برجام میدان باخت عقلانیت، درایت و دیانت این دولت شد.

آمریکائیان با نیرنگ زنده اند آنها همیشه ادله هایشان سست نظراتشان پر از شُبهه و تمَرُدشان خیانت کارانه است آنان قومی ناباور هستند و در کینه توزی یگانه عالم اند از همین رو زبان قاطعِ یک سیاستمدار انقلابی برای مذاکرات با آنها لازم بود، چون انقلابی گری به نوعی یک دشمن شناسی است که در برابر دشمن معنا می ‌یابد.

قدرت آمریکا فی الحال قویتر از جمهوری اسلامی ایران نیست فقط مکر و حیله اش زیاد است

آقای روحانی و هم فکران بی کفایت تر از خودش اگر کمی حکمت قاطی دیانتشان می کردند دچار عارضه بد فهمی نمی شدند اینک برجام و دنبالهِ نکبت بار آن نزد مردم ایران فقط مرگ دولت تدبیر را تداعی می کند چون دولت روحانی در برجام همه تحریم های بالفعل آمریکائیان را بالقوه کرد، برجام طعمه تله ای شد که آمریکائیان برای دولت روحانی تدارک دیده بودند چون دولت روحانی هر چقدر بیشتر به تار و پود برجام دست می زند بیشتر زخمی می شود.

و امان از گناه دیروز دولت که عذاب امروز ملت شده چون اکنون هیچ چیزی از برجام بدتر نیست جز دنباله آن و هیچ چیز از برجام خوب تر نیست جز تجربه گرفتن از آن، ما هیچ خیری از وعده های برجام که شنیدنش بزرگتر از خود آن است ندیدیم و هیچ خیری هم از تعهدات برجام که دیدنش کوچکتر از شنیدن آن است نخواهیم دید پس باید بسنده کنیم به هر چیزی که از برجام عیان است و خبر یافتن از خیانت هائی که در پس پرده برجام پنهان است و بهتر است تا دیر نشده دولت ذلت پذیر روحانی سیفون وعده های برجام را بکشد و در عوض بر انجام وعده های شش ساله غیر برجامی اش بیفزاید.

دیگر کسی جز ترسوهای بزدل دولت روحانی از آمریکا و تفاله های آمریکا نمی ترسد و ای کاش آقای روحانی درک معنا می کرد و برای فرار از پاسخگوئی به وعده هایش مردم ایران را از جنگ و قار قار چند کلاغ نمی ترساند

آنچه بر دولت ناکارآمد روحانی رواست و به آن مامورند بیشتر از چیزی است که ملت را از آن بازداشتند و آنچه بر دولت واجب است بیش از آن چیزی است که بر مردم ممنوع کرده اند، چه بسیار نقصان یافته های برجام که سودی نداده و زیان کرده، پس باید دولت آنچه اندک است از برجام را به وعده های بسیارش واگذارد، و آنچه را بر ملت تنگ گرفته را جبران کند، چرا که دولت مامور به کردار است.

دولت تا به حال ثابت کرده که بر منافع حال و آینده خود و مردم مسلط نیست، پس چنانچه می خواهند در این سی ماه باقیمانده جبران کنند و از بچه های واقعی انقلاب باشند و جز بر مسلمانی نمیرند، پس بر خیانت برجام بیشتر نکوبند و قبول کنند که برجام طلیعه بی تدبیری بود و دنبال امتیازات موهوم از اروپائیان خائن نباشند.

اکثریت و همه مسئولین دولت روحانی همان فتنه گران و اصلاحاتی های خائن سال 88 هستند لجوج خودسر همیشه طلبکار و گاها خائن و جاسوس و اصلا نمی دانند که در بازی سیاست امروزی باید پیچیده بازی کرد، از همین رو بود که در قبول وعده ها حریص بودند و در دفع تحریم ها ذلیل، درست است که همه مسئولان دولت آقای روحانی مخالف ارزش های انقلاب نیستند اما همه خائنان به مردم و خائنان به انقلاب از جنس دولت تدبیر و اعتدایون و اصلاحاتی ها هستند.

دولت روحانی نقشی در قواعد بازی برجام ندارد شش سال است که حالت دفاعی دارد و مثل یک کبوتر خیس زیر باران ایستاده است

مسئولین نجومی بگیر و اکثریت خائن این دولت و شخص روحانی باید لنگ دراز شده بی تدبیری شان را جمع کنند و بپذیرند که برجام همچون ذات خودشان بی تدبیری است افسار گسیخته که دشمنان ایران را بیشتر برانگیخته، باید بپذیرند که برجام این دُم بریده کَذاب هیچ سحر و معجزه ای ندارد فقط عواملش فیش های نجومی دارند و به شبکه‌ ها و برجهای قدرت و ثروت و دو تابعیتی ها وصل اند.

دیگر کسی جز ترسوهای بزدل دولت روحانی از آمریکا و تفاله های آمریکا نمی ترسد و ای کاش آقای روحانی درک معنا می کرد و برای فرار از پاسخگوئی به وعده هایش مردم ایران را از جنگ و قار قار چند کلاغ نمی ترساند.

مرعوب بودن دولتمردان یازدهم در برابر زیاده خواهی های آمریکائیان، نتیجه خود باختگی دولت روحانی در مذاکرات با آنهاست، دولت بی تدبیر و بی کفایت روحانی باید به رفتار آنها دقت می کرد نه به مواضع آنها، آنها تیغ تیزی به دولت روحانی داده اند تا با آن به خود و مردم زخم زند دولتی که نقشی در قواعد بازی برجام ندارد شش سال است که حالت دفاعی دارد و مثل یک کبوتر خیس زیر باران ایستاده است.

مسئولین نجومی بگیر و اکثریت خائن این دولت و شخص روحانی باید لنگ دراز شده بی تدبیری شان را جمع کنند و بپذیرند که برجام همچون ذات خودشان بی تدبیری است افسار گسیخته که دشمنان ایران را بیشتر برانگیخته

قدرت آمریکا فی الحال قویتر از جمهوری اسلامی ایران نیست فقط مکر و حیله اش زیاد است همچنین آمریکا نفوذی هایی ترسو و بی هویت هایی غرب زده در دولت روحانی و داخل اصلاحاتی ها و کارگزارانی ها دارد، ولی تاریخ انقلاب اسلامی به ما می گوید دشمنان جمهوری اسلامی و عمله اکره های آنان در داخل و خارج ایران هر چقدر دشمنی خود را با انقلاب بیشتر کرده اند در حقیقت قدرت مانور بیشتری به ایرانیان داده اند.

بهترین میراث انقلاب اسلامی ایران اسلامی بودن اوست که اسطوره ساز حقانیت انقلاب اسلامی شده است و یکی از مهم ‌ترین ابعاد اقتدار ملی ایرانیان محسوب می شود

اینک بهترین میراث انقلاب اسلامی ایران اسلامی بودن اوست که اسطوره ساز حقانیت انقلاب اسلامی شده است و این نفوذ و محبوبیت انقلاب اسلامی است که این روزها در عراق و سوریه و یمن و در دل مردم ملت های منطقه فرمان می راند و یکی از مهم ‌ترین ابعاد اقتدار ملی ایرانیان محسوب می شود. 

انقلاب اسلامی ایران نمادی از قدرت و اراده خداوند سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1399
تحمل عُسرت و تنگدستی یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1399
انقلاب اسلامی ایران نمادی از قدرت و اراده خداوند یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1399
برجام دندان دردِ ملت انقلابی ایران است جمعه پنجم اردیبهشت 1399
بزرگترین کشف بشر پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1399
معنویت پیام پیامبر سه شنبه پنجم فروردین 1399
انقلاب اسلامی بزرگترین اصلاحات تاریخ بشر چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1398
پرتو درخشان انوار ائمه اطهار شنبه بیست و چهارم اسفند 1398
کور دلی ها و خودسری های دولت روحانی چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1398
سکوت25 ساله حضرت علی (ع) بلندترین فریاد تاریخ بود شنبه هفدهم اسفند 1398
چاک در پیراهن یوسف چه محتاج رفوست شنبه هفدهم اسفند 1398
مادرم روحت شاد پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
هفت سال با فاسقان سخن گفته بودند یکشنبه یازدهم اسفند 1398
جمهوری اسلامی یادگاری از حکومت مقتدر الهی سه شنبه ششم اسفند 1398
دل به عشق زنده می ماند چه در دل داری؟ شنبه دوازدهم بهمن 1398
نقش آفرینی کوثر قرآن سه شنبه هشتم بهمن 1398
آنجا که از ظلم و بیداد می کشد قلب مظلوم فریاد سه شنبه یکم بهمن 1398
خواست خدا انتخاب برترین مردم برای رهبری آنهاست سه شنبه یکم بهمن 1398
ما آمریکا را زیر پا له می کنیم سه شنبه یکم بهمن 1398
انا لله و انا الیه راجعون دوشنبه سی ام دی 1398
إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمینَ مُنْتَقِمُونَ دوشنبه سی ام دی 1398
فریب شروع نادانی ست و حکومت بر نادانان آسان دوشنبه سی ام دی 1398
مردی که برای کدخداها کمترین حیثیتی قائل نبود سه شنبه دوازدهم آذر 1398
فرق انقلابی ها و لیبرالی ها در چیست؟ یکشنبه چهاردهم مهر 1398
تکریم اربعین حسینی رمز تداوم عاشورا جمعه بیست و نهم شهریور 1398
لیست آخرین پستها
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic